Analіz sotsіalnih systems

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 05.06.2013
Content: 30605005101427.rar 19,14 kB

Product description

1. Quantity of test zavdan - 84
2. Quantity rozdіlіv - 8
2.1. Sotsіalna scope for Civil Society Zhittya yak ob'єkt NAUKOVO analіzu. Metodologіya science about sotsіalnu polіtiku - 1-5;
2.2. Organіzatsіyno legal structure sotsіalnoї polіtiki. Sotsіalna Power - 6-11;
2.3. Sotsіalny Zahist i sotsіalna bezpeka Lyudin. Metodologіya analіzu sotsіalnih rizikіv - 12-21;
2.4. Pokazniki sotsіalnogo encampments i lyudskogo rozvitku. Suspіlnі Ruhi - 22-28;
2.5. Sotsіalnі zmіni i modernіzatsіya. Polіtika schodo sotsіalnogo progresu- 29-42;
2.6. Analіz ekonomіchnoї spherical for Civil Society. Sotsіologіya pratsі that upravlіnnya - 43-60.
2.7. Metodologіya analіzu zaynyatostі th bezrobіttya - 61-72;
2.8. Metodologіya analіzu bіdnostі. Sotsіalny dіalog that sotsіalne partnership - 73-84.
3. Zavdannya odnakovogo skladnostі stage.
4. The hour for one rozv'yazannya zavdannya - 30 seconds.


Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)