Krimіnalne right of Ukraine. Pіdruchnik

  • USD
    • RUB
    • USD
    • EUR
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 27.07.2009
Content: 90727125008293.__________.rar 278,06 kB

Product description

Зміст
РОЗДІЛ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
§ 1. Поняття кримінального права
§ 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
§ 3. Завдання, функції та принципи кримінального права
§ 4. Система кримінального права
§ 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
§ 6. Наука кримінального права
РОЗДІЛ II Кримінальна відповідальність та її підстави
§ 1. Поняття кримінальної відповідальності
РОЗДІЛ ІІІ Закон про кримінальну відповідальність
§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
§ 2. Структура Кримінального кодексу
§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
РОЗДІЛ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
§ 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
§ 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
РОЗДІЛ V Поняття злочину
§ 1. Поняття злочину та його ознаки
§ 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину
§ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень
§ 4. Класифікація злочинів
РОЗДІЛ VI Склад злочину
§ 1. Поняття і значення складу злочину
§ 2. Елементи і ознаки складу злочину
§ 3. Види складу злочинів
§ 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
РОЗДІЛ VII Об´єкт злочину
§1. Поняття об´єкта злочину
§ 2. Предмет злочину
§ 3. Види об´єктів злочинів
РОЗДІЛ VІІІ Об´єктивна сторона злочину
§ 1. Поняття і значення об´єктивної сторони злочину
§ 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
§ 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення
§ 4. Причинний зв´язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками
§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину
РОЗДІЛ IX Суб´єкт злочину
§ 1. Поняття і види суб´єктів злочину
§ 2. Поняття неосудності та її критерії
§ 3. Обмежена осудність
§ 4. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп´яніння
РОЗДІЛ Х Суб´єктивна сторона злочину
§ 1. Поняття і значення суб´єктивної сторони злочину
§ 2. Поняття і значення вини
§ 3. Умисел та його види
§ 4. Необережність та її види
§ 5. Змішана форма вини
§ 6. Мотив і мета злочину
§ 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності
РОЗДІЛ XI Стадії злочину
§ 1. Поняття і види стадій злочину
§ 2. Закінчений злочин
§ 3. Незакінчений злочин і його види
§ 4. Готування до злочину
§ 5. Замах на злочин
§ 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)
§ 7. Добровільна відмова від вчинення злочину
РОЗДІЛ XII Співучасть у злочині
§ 1. Поняття і ознаки співучасті
§ 2. Види співучасників
§ 3. Форми співучасті
§ 4. Відповідальність співучасників
§ 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть
§ 6. Причетність до злочину
РОЗДІЛ ХІІІ Повторність, сукупність і рецидив злочинів
§ 1. Вступні зауваження
§ 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
§ 3. Повторність злочинів
§ 4. Сукупність злочинів
§ 5. Рецидив злочинів
РОЗДІЛ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння
§ 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння
§ 2. Необхідна оборона
§ 3. Затримання особи, яка вчинила злочин
§ 4. Крайня необхідність
§ 5. Фізичний або психічний примус
§ 6. Виконання наказу або розпорядження
§ 7. Діяння, пов´язане з ризиком (виправданий ризик)
§ 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації
РОЗДІЛ XV Звільнення від кримінальної відповідальності
§ 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)
§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)
§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
§ 6. Звільнення

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)

This website uses cookies to provide a more effective user experience. See our Cookie policy for details.