Курсова робота з економіки підприємства

  • USD
    • RUB
    • USD
    • EUR
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 30.05.2010
Content: 00530224552077.doc 373 kB

Product description

ZMІST

ВСТУП.……………………………………………………………………………….3
ROZDІL I. TEORETICHNІ the basis ORGANІZATSІЇ VIROBNICHOGO ПРОЦЕСУ……………………………………………………………………………5
1.1. Ponyattya structure i Principi organіzatsії virobnichogo processes ...... ... ... ..5
1.2. Virobnichy cycle i VD Ruhu predmetіv pratsі have virobnitstvі .. ............ ... 11
1.3. Tipi virobnitstva that їh characteristics .......................................... ..15
ROZDІL II. ANALІZ ORGANІZATSІЇ VIROBNITSTVA FOR ILC KRASILІVSKA district Drukarnya ... ... ....................................... .21
2.1. Tehnіko-Ekonomichna characteristic ILC Krasilіvska district Drukarnya ……………………………………………………………………………………….21
2.2. Analіz trivalostі virobnichogo cycle on the Commission Krasilіvska district друкарня…………………………………………………………………………….23
2.3. Osnovnі zavdannya she Roads Ahead skorochennya organіzatsії virobnichogo cycle on the Commission Krasilіvska district Drukarnya ............................ ........................ 29
ROZDІL III. Eg OPTIMІZATSІЇ, OSNOVNІ STRATEGІЇ TA Shlyakhov pokraschennya ORGANІZATSІЇ VIROBNICHOGO processes AT DOSLІDZHUVANOMU PІDPRIЄMSTVІ ... .. ................................. .. ...... ... 32
ВИСНОВКИ….……………………………………….…………………………….38
LIST VIKORISTANIH Jerel ................................................ .41
DODATKI

Additional information

ВСТУП
Особливості діяльності підприємства, специфіка конкретних технічних та організаційних рішень істотно залежить від типу виробництва.
Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом вироблюваної продукції, широтою її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи і підприємства поділяються на кілька організаційних типів виробництва.
Тип виробництва – це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.
Цілеспрямоване, постадійне перетворення вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для споживання, так і для подальшого пороблення є виробничим процесом.
Для нормального перебігу процесу виготовлення основної продукції підприємства потрібно забезпечувати технічне обслуговування цього процесу, яке включає: постійне підтримання в робочому стані засобів праці, своєчасне забезпечення робочих місць матеріальними ресурсами, енергією й усім необхідним оснащенням, виконання інших допоміжних та обслуговуючих робіт і операцій.
Дана тема є актуальною особливо в сучасних умовах, коли підприємства різних форм власності переходять на ринкові взаємовідносини, коли виникає такі поняття як конкурентоздатність та конкурентоспроможність, які набирають більшої актуальності особливо в поліграфічному виробництві. За таких умов, щоб вижити на ринку, а отже задіювати більше замовників, збільшувати обсяги виробництва і отримувати винагороду за свою діяльність – прибуток, поліграфічне підприємство має забезпечувати своєчасне виготовлення високоякісної продукції при найменших витратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
Об’єктом дослідження курсової роботи є виробничий цикл виготовлення ви¬давничо-поліграфічної продукції та найбільш раціональні методи його скорочення.
Предметом вивчення курсової роботи є сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції.
Метою даної курсової роботи є вивчення та дослідження організації виробничого процесу, що охоплює всі на¬прямки діяльності підприємства, починаючи з підготовки виробництва і сдачі тиражу у відповідності із договірними зобов’язаннями перед замовниками або видавництвами.
Виходячи з мети курсової роботи розглянемо такі основні завдання:
-характеристика типів виробництва;
-структура виробничого процесу;
-принципи організації виробничого процесу;
-виробничий цикл та його структура;
-способи скорочення виробничого циклу;
-шляхи покращення організації виробничого процесу.
Структура курсової роботи складається з титульної сторінки, змісту, вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. В даній роботі є два рисунки, чотири таблиці та вісімнадцять формул.
Під час написання курсової роботи використовувалися навчальні посібники та періодична література, законодавчі та нормативні документи, статистичні дані, матеріали з мережі Інтернет.


Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)

This website uses cookies to provide a more effective user experience. See our Cookie policy for details.