Метафори у німецьких романтичних казках

Affiliates: 0,5 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 1 last one 30.11.2011
Refunds: 0

Uploaded: 23.05.2011
Content: 10523131702763.rar 38,5 kB

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 38,794 RUB for a positive review of the product purchased.

Product description

Курсовая работа (проект).
Раздел: Немецкий язык и литература / Німецька мова та література
Тема: Метафори у німецьких романтичних казках. (файл WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 33

Additional information

ЗМІСТ

Вступ ...3
Розділ 1. Німецька романтична казка як жанр малої прози ...5
1.1. Поняття жанру літератури, визначення, сутність та види казок ...5
1.2. Особливі ознаки німецьких романтичних казок ...10
Розділ 2. Теоретичні та методологічні основи дослідження метафор ...13
2.1. Різноманітність підходів до вивчення метафори ...13
2.2. Визначення та сутність терміну «метафора», основні типи її класифікації ...15
2.3. Характеристика когнітивного підходу до вивчення метафори ...19
Розділ 3. Метафори у німецьких романтичних казках: їх аналіз та характеристика ...24
Висновки ...32
Перелік використаної літератури ...33

ВСТУП

Таємниця метафори залучала до себе найбільших мислителів від Аристотеля до Руссо й Гегеля й далі до Э. Кассирера, X.Ортеги-і-Гассета й багатьох інших. Вивчення метафори актуально, воно стає усе більше інтенсивним і швидко розширюється, захоплюючи різні області знання - філософію, логіку, семіотику, риторику й т.д. Інтерес до метафори сприяв вивченню взаємодії названих напрямків наукової думки.
Метафора наочно представляє те, що не є очевидним, розкриває нові властивості давно знайомих об´єктів, породжує нові когнітивні асоціації, формуючи модель сприйняття дійсності. Іншими словами, метафора збагачує наші уявлення про світ, що дозволяє досягти самих віддалених ділянок концептуальної системи.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що метафори розглядаються в когнітивному аспекті з позицій їх використання та вживання у німецьких романтичних казках, як засоби відображення романтичного світу та німецького романтичного дискурсу.
Об’єктом дослідження даної роботи виступають метафори у німецьких романтичних казках.
Предметом дослідження є особливості побудови та використання різноманітних видів метафор у текстах казок німецьких романтиків.
Метою дослідження є виявлення та дослідження когнітивних особливостей метафори в німецьких романтичних казках. Мета дослідження обумовила низку поставлених завдань:
- визначити поняття німецької романтичної казки;
- проаналізувати явище метафоризації та різні підходи щодо його вивчення;
- дослідити існування різних видів метафор в німецьких романтичних казках;
- дати характеристику основним видам метафоризації, що є наявними в текстах казок німецьких романтиків;
- виявити особливості функціонування метафор у німецьких романтичних казках.
Для досягнення мети були використанні наступні методи: дескриптивний, порівняльний, аналітичний та структурно-функціональний.
Теоретична значущість роботи полягає в систематизації та узагальненні знань про метафори та німецькі романтичні казки, а також використання засобу метафоризації в створенні німецьких романтичних казок.
Практична цінність роботи полягає в можливості використання результатів дослідження для поглибленого вивчення явища метафоризації та дослідження німецького романтичного дискурсу, а також для подальших наукових та дослідницьких робіт в зазначених галузях.

Feedback

1
No feedback yet.
Seller will give you a gift certificate in the amount of 38,794 RUB for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)