Partologіya

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 30.04.2013
Content: text 61 symbols

Product description

ZM I with T
Vstup

1. Chastina Partologіya yak science that navchalna distsiplіna
1.1. Polіtichnі partії have sistemі Gromadska-polіtichnih ob'єdnan.
1.2. Ob'єkt partologії that subject.
1.3. Theoretical and metodologіchny іnstrumentarіy partologії

2. Chastina Polіtichna Dumka about ґenezu polіtichnih partіy
2.1. Partії yak aristokratichnі ugrupovannya.
2.2. Partії yak polіtichnі club.
2.3. Masovі polіtichnі partії that osoblivostі їh formuvannya have rіznih regіonah svitu.

3. Chastina Suspіlno-polіtichna Thought about that legіtimatsіyu іnstitualіzatsіyu polіtichnih partіy
3.1. Kontseptualnі pіdhodi legіtimіzatsії that іnstitualіzatsії polіtichnih partіy in anglіyskіy polіtichnіy traditsії.
3.2. Suspіlno-polіtichna Dumka kraїn kontinentalnoї Єvropi schodo viznachennya polіtichnih partіy.
3.3. Amerikanskі the democratic revolyutsіynogo perіodu about osoblivostі іnstitualіzatsії polіtichnih partіy.

4. Chastina Klasichna teorіya polіtichnih partіy
4.1. Іdeyno-round teoretichnі klasychnoji teorії polіtichnih partіy.
4.2. Sutnіst klasychnoji teorії polіtichnih partіy that її zasnovniki.

5. Chastina Suchasna teorіya polіtichnih partіy that partіynih systems
5.1. Polіtichna science about zagalnu teorіyu polіtichnih partіy that partіynih systems.
5.2. Rozvitok zagalnoї teorії polіtichnih partіy that partіynih systems Suchasnyj partologіchnoyu science.

6. Chastina Partіya - polіtichny іnstitut for Civil Society
6.1. Kontseptualnі pіdhodi to viznachennya sutnostі polіtichnoї partії.
6.2. Partії have polіtichnіy sistemі for Civil Society that їh osnovnі funktsії.

7. Chastina Polіtichna іdeologіya have dіyalnostі polіtichnih partіy
7.1. Sutnіst іdeologії that osnovnі Etap її formation.
7.2. Structure polіtichnoї іdeologії that її osnovnі funktsії.
7.3. Polіtichna іdeologіya - іdeyno-theoreticity foundation rozrobki polіtichnoї partії platforms.

8. Chastina Suspіlno-polіtichnі doctrines have dіyalnostі polіtichnih partіy
8.1. Klasichnі burzhuaznі suspіlno-polіtichnі doctrines have dіyalnostі polіtichnih partіy.
8.2. Sotsіalіzm in іdeologії, polіtitsі that praktitsі sotsіal-democratic character that komunіstichnih partіy.
8.3. Natsіonalіzm Yak-іdeyno polіtichna doctrine polіtichnih partіy.
8.4. Klerikalіzm - іdeyna basis polіtichnih partіy relіgіynogo spryamuvannya.
8.5. Ekstremіstskі іdeologії in polіtitsі that praktitsі polіtichnih partіy.

9. Chastina Organіzatsіyna structure polіtichnih partіy
9.1. Partologіchna science about organіzatsіynu Budova polіtichnih partіy.
9.2. The structure that is capable of polіtichnih partіy їh organіzatsії.
9.3. Osoblivostі organіzatsіynoї structuring polіtichnih partіy Ukraine.

Chastina 10. Tipologіya polіtichnih partіy
10.1. Tipologіya polіtichnih partіy for іdeologіchnoyu acquaint themselves.
10.2. Tipologіya polіtichnih partіy for organіzatsіynoyu Budova.
10.3. Tipologіzatsіya polіtichnih partіy for іnshimi organіzatsіynimi chinnikami.

Chastina 11. Organіzatsіyno-tehnologіchnі Ambush regulyuvannya dіyalnostі polіtichnih partіy
11.1. Etap that form іnstitualіzatsії polіtichnih partіy.
11.2. Procedure utvorennya, timchasovogo zupinennya th pripinennya dіyalnostі polіtichnih partіy.

Chastina 12. Reglamentatsіya іdeologіchnih that organіzatsіynih bases polіtichnih partіy
12.1. Reglamentatsії іdeologії that program polіtichnih partіy.
12.2. Reglamentatsіya organіzatsіynoї Budova polіtichnih partіy.

Chastina 13. Polіtichnі partії that їh VZAYEMODIYA s іnstitutami polіtichnoї Sistemi
13.1. Vzaєmovіdnosini s deputy partіynoyu fraktsієyu.
13.2. Reglamentatsіya vzaєmovіdnosin polіtichnih partіy that Uryadov.
13.3. Reglamentatsіya vzaєmovіdnosin polіtichnih partіy s іnshimi Gromadska ob'єdnannyami.

Chastina 14. Elektoralna dіyalnіst polіtichnih partіy
14.1. Sutnіst elektoralnoї dіyalnostі polіtichnih partіy that osnovnі

Additional information

Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей, 2006.- 432 с.
У навчальному посібнику аналізуються проблеми формування та функціонування політичних партій і партійних систем у контексті партології як науки та навчальної дисципліни. Проаналізовані різні підходи патологів щодо визначення сутності політичних партій, їх місця і ролі у політичній системі суспільства. Розкривається зміст основних суспільно-політичних доктрин – ідейно-теоретичного підґрунтя розробки платформ політичних партій, їх організаційно-технологічні засади діяльності, участі партій у виборчому процесі тощо. Чільне місце відведено аналізу партієтворенню в Україні. Навчальний посібник структурно та методично адаптований до навчальних програм курсів, що викладаються студентам-політологам вищих навчальних закладів. Розрахований на викладачів, студентів, політиків, а також на широке коло читачів, які цікавляться партологічними проблемами в Україні та світі.

ББК 66.69я73
УДК 329-028.42(075.8)
0-29
ISBN 966-8458-82-6

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-1571 від 05.07.2005).

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)