Polіtiko-pravovі aspect of fіnansuvannya

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 31.05.2013
Content: 30429160233953.doc 25 kB

Product description

Zmіst:


PEREDMOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3-5.

Rozdіl I. Legal іnstitualіzatsіya polіtichnih partіy (Swede YR). . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . p. 5-20.

Rozdіl II. Legal reglamentuvannya dіyalnostі polіtichnih partіy have kraїnah Zahіdnoї Єvropi: mehanіzm fіnansovogo Control (Shumelda OB). . p. 20-40.

Rozdіl III. Fіnansuvannya polіtichnih partіy have kraїnah Shіdnoї Єvropi, yakі rekomendovanі to start in ЄS (Shumelda OB). . . . . . . . . . . p. 40-54.

Rozdіl IV. Vpliv Sistemi fіnansuvannya polіtichnih partіy on rozvitok demokratії: svіtovy dosvіd she UKRAINE (A. Romaniuk). . . . . . . . . p. 54-71.

Rozdіl V. Brudnі groshі in polіtitsі: fіnansovі scandal that їhnі naslіdki (Shumelda OB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 71-75.

Rozdіl VI. Visnovki she Comments (AS Romanyuk, Shumelda OB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.75-112.

BІBLІOGRAFІYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 112-123.Additional information

AS Romanyuk, Yu R. Swede, Shumelda OB-Polіtiko pravovі aspect of fіnansuvannya polіtichnih partіy: svіtovy dosvіd she UKRAINE. Monografіya.- Lviv: Vidavnichy center of LNU іmenі Іvana Frank, 2003.- 132 p.

For vikladachіv i studentіv vіddіlen polіtologії, mіzhnarordnih vіdnosin, polіtikam that partіynim pratsіvnikam, vsіm hto tsіkavitsya polіtikoyu that polіtichnoyu science.

BBK F69 (4UKR) + X9 (4UKR) 400.5
F-69
UDC 329: 342.8 (477).
ISBN 966-613-290-7

Reviewer:

Dr. fіlos. Sciences, prof. Ryabov S.
Dr. fіlos. Sciences, prof. Kolodіy A.
Kand. fіlos. Sciences, Assoc. M. Polishchuk

It recommended to Druck Vchenoyu Radoyu fіlosofskogo faculty Lvivske natsіonalnogo unіversitetu іmenі Іvana Frank.

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)