Політологія

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 05.06.2013
Content: 30605004137150.rar 40,68 kB

Product description

1.Кількість тестових завдань – 470,
2.Кількість розділів – 14,
2.1. Предмет політології. Природа політики – 1-30;
2.2. Зародження політ. ідей та їх розвиток в Стародавньому Світі – 31-70;
2.3. Західноєвроп. політ. думка середньовіччя та Відродження – 71-100;
2.4. Становлення і розвиток політ. науки Нового часу – 101-160;
2.5. Основ. напр. західноєвроп. політ. думки ХІХ-поч. ХХ ст. – 161-200;
2.6. Системний вимір політики – 201-230;
2.7. Держава – головний інститут політ. системи сус-ва – 231-260;
2.8. Політична влада – 261-290;
2.9. Політичні режими – 291-320;
2.10. Політичні партії та партійні системи – 321-350;
2.11. Основні типи виборчих систем. Групи інтересів – 351- 380;
2.12. Політичні еліти та лідерство – 381- 410;
2.13. Політична культура. Особа як суб´єкт політики – 411- 440.
2.14. Світові ідейно-політичні доктрини – 441- 470.
3.Завдання однакового ступеня складності.
4.Час для розв’язання одного завдання – 30 сек.

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)