Proof that dokazuvannya in krimіnalnomu protsesі

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 25.02.2009
Content: dokazi_u_krimnal_nomu_protses.rar 95,78 kB

Product description

Зміст:
ВСТУП………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУ¬АЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ…………………………………………………………………..6

РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ
2.1. збирання і подання доказів ……………………………………..13
2.2. перевірка і оцінка доказів та їх джерел……………………...…22
2.3. особливості процесу доказування в окре¬мих стадіях кримінального судочинства…………………………………………………………...35

РОЗДІЛ ІІІ. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ І СУБ´ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ………………………………………………………………….……….42

РОЗДІЛ IV. ПОНЯТТЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ (ДОКАЗІВ) І ЇХ ДЖЕРЕЛ
4.1. поняття доказів………………………………………………..…51
4.2. показання свідків……………………………………………...…58
4.3. показання потерпілого………………………………………..…62
4.4. показання підозрюваного та обвинуваченого …………………65
4.5. висновок експерта……………………………………………..…70
4.6. речові докази………………………………………………..……76
4.7. протоколи слідчих і судових дій та інші документи……..……82

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………..….88

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………….……91

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………….……95

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)