Lіngvopragmatichnі characteristics of Ukrainian nіm that ...

Affiliates: 0,5 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0 Uploaded: 14.05.2011
Content: 10514122655033.doc 175,5 kB
Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller iQbox more than:
100 $the discount is20%
50 $the discount is10%
25 $the discount is5%
If you want to know your discount rate, please provide your email:

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 38,794 RUB for a positive review of the product purchased.

Product description

Course work (project).
Section: Philology / Fіlologіya
Subject: Lіngvopragmatichnі characteristics of Ukrainian that nіmetskih rozmovno-pobutovih anekdotіv.
Language: Ukrainian
Number of pages: 32

Additional information

ЗМІСТ

Вступ...3
Розділ 1. Прагматика як розділ семіотики...4
1.1 Лінгвопрагматика як наука про відношення суб´єкта до мовного знаку...4
1.2 Імпліцитне вираження впливу та принципи комунікації...8
Розділ 2. Гумористичний дискурс – вид прагмалінгвістичного дискурсу...12
2.1 Розуміння дискурсу та гумористична тональність...12
2.2 Лінгвокультурні особливості гумористичного дискурсу...15
Розділ 3. Лінгвопрагматична характеристика німецьких та українських анекдотів...18
3.1 Класифікація анекдотів в прагматичному аспекті...18
3.2 Прагматична характеристика розмовно-побутових анекдотів в німецькій та українській мовах...20
Висновки...29
Список використаних джерел...31

ВСТУП

У цей час у мовознавстві присутня стабільна тенденція відходу від традиційних принципів аналізу мови й мовлення. Відповідно до цього комунікативно-прагматичні лінгвістичні дослідження усе більше розширюють свої кордони, причому це характерно не тільки для таких одиниць, як слово, словосполучення, але також стосується й одиниць більше високого порядку - висловлювань і текстів.

Темою даного дослідження є лінгвопрагматичні характеристики українських та німецьких розмовно-побутових анекдотів. Актуальність даної роботи обумовлена відсутністю лінгвопрагматичного підходу у розгляді анекдотів як жанру гумористичного дискурсу. Проблемами лінгвопрагматики та гумористичного дискурсу займалися такі вчені як Карасік В . І., Федосєєва А. В., Малєєва В., Соболєва С. М., але їх інтерес не зосереджувався саме на прагматиці розмовно-побутового анекдоту. Об´єктом дослідження є лінгвпопрагматичні особливості анекдотів як жанру гумористичного дискурсу, а предметом дослідження – лінгвопрагматична характеристика українських та німецьких розмовно-побутових анекдотів.

Мету даного дослідження визначено як визначення характерних лінгвопрагматичних рис. Згідно із метою поставлено наступні задачі: виявити особливості прагматичного підходу в лінгвістиці, виділити прикмети гумористичного дискурсу, визначити характерні лінгвопрагматичні риси розмовно-побутових анекдотів на основі українських та німецьких жартів.

Теоретичною значимістю роботи можна вважати систематизацію та узагальнення знань про прагматичний підхід в лінгвістиці, а також виділення особливостей гумористичного дискурсу. З практичної сторони дану роботу можна використовувати для надання додаткової інформації студентам-філологам з лінгвістики, лінгвопрагматики, теорії дискурсу. А також при вивченні лінгвокультурної специфіки гумору різних етнічних груп, зокрема української та німецької. ...

Feedback

0
No feedback yet.
Seller will give you a gift certificate in the amount of 38,794 RUB for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)