Методи навчання лексики за допомогою комп´ютерних

Affiliates: 0,4 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0 Uploaded: 14.05.2011
Content: 10514121752457.doc 151,5 kB
Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller iQbox more than:
100 $the discount is20%
50 $the discount is10%
25 $the discount is5%
If you want to know your discount rate, please provide your email:

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 30,7195 RUB for a positive review of the product purchased.

Product description

Курсовая работа (проект).
Раздел: Методика / Методика
Тема: Методи навчання лексики за допомогою комп´ютерних ігор.
Язык: Украинский
К-во страниц: 29

Additional information

ЗМІСТ

ВСТУП...2
РОЗДІЛ 1. ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ...3
1.1. Зміст навчання лексиці...3
1.2. Методи навчання лексиці...7
РОЗДІЛ 2. ГРА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ...13
2.1. Поняття гри і її основні характеристики...13
2.2. Навчальна гра, її функції і місце в процесі навчання іноземній мові...15
2.3. Навчання лексиці за допомогою комп´ютерних ігор...17
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КОМП ´ ЮТЕРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ „ХТО ПЕРШИЙ?”...22
3.1 Опис та побудова гри...22
3.2 Направленість та функції гри...25
ВИСНОВКИ...27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...28

ВСТУП

Темою даної курсової роботи є методи навчання лексики за допомогою комп´ютерних ігор. Із розвитком сучасних інформаційних технологій а також із переходом до постіндустріального суспільства обумовило виникнення нових засобів та методів навчання, де провідну роль отримав комп´ютер. Оскільки сучасні школярі часто проводять свій вільний час перед комп´ютером, граючи у комп´ютерні ігри, то застосування комп´ютерних навчальних ігор може покращати стан освіти та рівня освіченості в цілому. Проблемою застосування комп´ютерних технологій та комп´ютерних навчальних ігор зокрема займались такі вчені як Н. К. Попова, Ю. М. Горвиц, Т. Н. Кузьмичева та інші. Але використання комп´ютерних ігор при навчанні лексиці іноземної мови ще не було досліджене, тому ця область досі залишається актуальною.

За мету дослідження ставиться дослідити застосування комп´ютерних ігор у навчанні лексиці іноземної мови. Згідно із метою були поставленні наступні завдання: виявити зміст та основні методи навчання лексиці, встановити роль гри у навчанні, та описати можливість використання комп´ютерних ігор при вивченні лексичних одиниць, проаналізувати комп´ютерну навчальну гру, що направлена на вивчення лексики, виявити недоліки та можливість її застосування на практиці.

Об´єктом даного дослідження є методи навчання лексиці, а предметом застосування комп´ютерних ігор при навчанні лексиці. Новизна даної роботи полягає у тому, що до цього майже не було теоретичного опрацювання вузькоспеціалізованої теми застосування комп´ютерних ігор при вивченні лексики.

Теоретичне значення роботи полягає у створені систематизованого теоретичного дослідження, яке на практиці може бути використане при поглибленому вивченні курсу методики та педагогіки, або ж як теоретичне обґрунтування методів застосування комп´ютерних ігор у навчанні. ...

Feedback

0
No feedback yet.
Seller will give you a gift certificate in the amount of 30,7195 RUB for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)