Методи навчання лексики за допомогою комп´ютерних

  • USD
    • RUB
    • USD
    • EUR
Affiliates: 0,4 $how to earn
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 14.05.2011
Content: 10514121752457.doc 151,5 kB
Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller iQbox more than:
100 $the discount is20%
50 $the discount is10%
25 $the discount is5%
If you want to know your discount rate, please provide your email:

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 0,4 $ for a positive review of the product purchased.

Product description

Курсовая работа (проект).
Раздел: Методика / Методика
Тема: Методи навчання лексики за допомогою комп´ютерних ігор.
Язык: Украинский
К-во страниц: 29

Additional information

ЗМІСТ

ВСТУП...2
РОЗДІЛ 1. ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ...3
1.1. Зміст навчання лексиці...3
1.2. Методи навчання лексиці...7
РОЗДІЛ 2. ГРА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ...13
2.1. Поняття гри і її основні характеристики...13
2.2. Навчальна гра, її функції і місце в процесі навчання іноземній мові...15
2.3. Навчання лексиці за допомогою комп´ютерних ігор...17
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КОМП ´ ЮТЕРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ „ХТО ПЕРШИЙ?”...22
3.1 Опис та побудова гри...22
3.2 Направленість та функції гри...25
ВИСНОВКИ...27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...28

ВСТУП

Темою даної курсової роботи є методи навчання лексики за допомогою комп´ютерних ігор. Із розвитком сучасних інформаційних технологій а також із переходом до постіндустріального суспільства обумовило виникнення нових засобів та методів навчання, де провідну роль отримав комп´ютер. Оскільки сучасні школярі часто проводять свій вільний час перед комп´ютером, граючи у комп´ютерні ігри, то застосування комп´ютерних навчальних ігор може покращати стан освіти та рівня освіченості в цілому. Проблемою застосування комп´ютерних технологій та комп´ютерних навчальних ігор зокрема займались такі вчені як Н. К. Попова, Ю. М. Горвиц, Т. Н. Кузьмичева та інші. Але використання комп´ютерних ігор при навчанні лексиці іноземної мови ще не було досліджене, тому ця область досі залишається актуальною.

За мету дослідження ставиться дослідити застосування комп´ютерних ігор у навчанні лексиці іноземної мови. Згідно із метою були поставленні наступні завдання: виявити зміст та основні методи навчання лексиці, встановити роль гри у навчанні, та описати можливість використання комп´ютерних ігор при вивченні лексичних одиниць, проаналізувати комп´ютерну навчальну гру, що направлена на вивчення лексики, виявити недоліки та можливість її застосування на практиці.

Об´єктом даного дослідження є методи навчання лексиці, а предметом застосування комп´ютерних ігор при навчанні лексиці. Новизна даної роботи полягає у тому, що до цього майже не було теоретичного опрацювання вузькоспеціалізованої теми застосування комп´ютерних ігор при вивченні лексики.

Теоретичне значення роботи полягає у створені систематизованого теоретичного дослідження, яке на практиці може бути використане при поглибленому вивченні курсу методики та педагогіки, або ж як теоретичне обґрунтування методів застосування комп´ютерних ігор у навчанні. ...

Feedback

0
No feedback yet.
Seller will give you a gift certificate in the amount of 0,4 $ for a positive review of the product purchased..
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)

This website uses cookies to provide a more effective user experience. See our Cookie policy for details.