Orenda lane that lіzing in gospodarskіy dіyalnostі

  • USD
    • RUB
    • USD
    • EUR
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 25.02.2009
Content: orenda_ta_lizing.rar 125,61 kB

Product description

Зміст:
Вступ…………………………………………………….……….3

І. Суть поняття договору оренди……………………………….6
1.1.Поняття договору оренди…………………………………...6
1.2.Обєкти оренди……………………………………………….8
1.3.Оренда майна у сфері господарювання…………………..17

ІІ. Правове регулювання оренди у сфері господарювання….21
2.1.Сторони в договорі оренди………………………………..21
2.2. Порядок укладення договору оренди…………………….34
2.3.Умови договору оренди……………………………………37
2.4.Припинення договору оренди……………………………..43

ІІІ. Сутність лізингу та його основні форми………………...56
3.1. Поняття лізингу……………………………………………56
3.2. Форми та види лізингу……………………………………57
3.3. Переваги та недоліки лізингу…………………………….59
3.4. Механізм лізингових операцій…………………………...68
3.5. Техніка лізингових операцій……………………………...69

ІV. Лізингова діяльність в Україні: розвиток, особливості, законодавча база………………………………………………..73
4.1. Еволюція лізингу в Україні……………………………….73
4.2. Основні положення та проблематичні питання законодавства України про лізинг…………………………….75
4.3. Методи участі банківського капіталу в лізинговому бізнесі…………………………………………………………...87

Висновок………………………………………………………..91

Список використаної літератури……………………………...94

Feedback

0
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)

This website uses cookies to provide a more effective user experience. See our Cookie policy for details.